Classes presencials i online de català i espanyol a Girona

Classe solta

1 hora

Individuals

Grup de 2 persones

Grup de 3 persones

Bloc de 10 classes

10 hores

Individuals

Grup de 2 persones

Grup de 3 persones

Bloc de 20 classes

20 hores

Individuals

Grup de 2 persones

Grup de 3 persones

ALGUNES REFLEXIONS PER AJUDAR-TE A DECIDIR